Spontaan solliciteren

Human resources & Payroll

Huize Levensruimte vzw, Averbode, 24 Feb 2023

Personeelsverantwoordelijke

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, met een doelgroep van kinderen, jongeren (< 18/25 jaar) én hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Wij bieden thuisbegeleiding, residentiële gezinsbegeleiding, residentieel verblijf en crisisopvang aan. In onze dienstverlening vinden we het belangrijk om te vertrekken vanuit de wil om te groeien van de mens zelf, en vinden dan ook de open dialoog en maximale beslissingsbevoegdheid voor cliënten belangrijk. We stemmen onze hulpverlening af op het individu, werken multidisciplinair en nemen en geven verantwoordelijkheid.

Je takenpakket

We zijn op zoek naar een personeelsverantwoordelijke die, onder supervisie van de algemeen directeur, zal instaan voor volgend takenpakket:

 • Je geeft vorm aan en borgt een duurzaam en performant personeelsbeleid binnen Huize Levensruimte;
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van diverse HR domeinen: rekrutering en selectie, loopbaanbeleid, retentiebeleid, evaluatiecyclus, loonbeleid, …);
 • Je superviseert de dienstregeling en zorgt ervoor dat dienstroosters efficiënt en optimaal ingepland worden, in overleg met de betrokken diensten;
 • Je zorgt voor het aantrekken en aanwerven van nieuwe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs;
 • Je organiseert samen met de betrokken leidinggevende een warm onthaal voor elke nieuwkomer (onboarding), maar staat ook mee in voor het voeren van exitgesprekken (offboarding);
 • Je participeert aan evaluatiegesprekken en organiseert loopbaangesprekken;
 • Je neemt de dagelijks leiding over de administratieve diensten en stuurt hen rechtstreeks aan;
 • Je bent het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor de correcte samenwerking met het sociaal secretariaat;
 • Je functioneert als een scharnierfunctie tussen het beleid en het administratief personeel;
 • Je zorgt voor de opvolging en naleving van de sociale wetgeving en CAO’s.

Wie zoeken we?

 • Je hebt 5 jaar ervaring binnen een personeelsdienst
 • Bij voorkeur heb je een diploma bachelor Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk/ HR management
 • Je straalt betrouwbaarheid uit, stelt je open en beschikbaar op en communiceert hierover transparant naar de medewerkers
 • Je bent een echte samenwerker en  bent in staat draagvlak te creëren bij onze medewerkers
 • Je bent proactief en informeert jezelf rond nieuwe ontwikkelingen binnen de sector
 • Je stelt je kritisch op en participeert aan visieontwikkeling

Wat wij je te bieden hebben

 • Welzijn en functioneren van medewerkers zijn voor Huize Levensruimte van groot belang. We ondernemen dan ook de nodige acties om werknemers in het uitvoeren van hun job te ondersteunen.
 • We zijn een leergerichte organisatie die zich focust op de kwaliteiten van medewerkers. Je krijgt de kans om trainingen en opleidingen te volgen en je nieuwe methodieken eigen te maken
 • Huize Levensruimte kiest voor ‘situationeel’ en ‘coachend’ leiderschap, waarbij de leidinggevende de stijl afstemt op de situatie en op jou als medewerker.
 • Je werkt in een 38-urenstelsel, met mogelijkheden tot thuiswerk