Spontaan solliciteren

Accountancy & Financiën

Nieuwe Polder van Blankenberge, Zuienkerke, 12 Jun 2019

Ontvanger - Griffier

Masterdiploma of gelijkgesteld en ervaring in een leidinggevende functie?

De vacature

Als Ontvanger-Griffier ben je verantwoordelijk voor de inning van de polderbelasting en het financieel beheer van de polder. Daarnaast bent je verantwoordelijk voor de administratie.

• Je stelt de notulen op van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergadering.

• Je staat mee in voor het lokaal oppervlaktewaterbeleid en –beheer in overleg en samenwerking met de Gemeentebesturen, de Provincie W-Vl. en de Vlaamse Overheid. Je adviseert het Bestuur.

• Je kan omgevingsvergunningsaanvragen analyseren en adviezen opstellen in overleg met de Dijkgraaf en het Bestuur.

• Je zorgt voor de opmaak van bestekken en onderhoudskaarten voor onderhoud van waterlopen en houdt het waterlopenbestand up tot date.

• Nauwgezet samenwerken en overleggen met de Dijkgraaf, het Bestuur en andere besturen.

• Je hebt de dagelijkse leiding over het personeel, coördineert de werkzaamheden en verzorgt de personeelsadministratie.

Waarnaar zijn we op zoek?

Profiel

• Je bent veelzijdig, communicatief en taalvaardig. Je spreekt vloeiend Nederlands, een basiskennis Frans is een voordeel.

• Je kan zeer goed zelfstandig werken, hebt organisatorische competenties, zin voor initiatief en je stelt je flexibel op.

• Je bent bereid tot een permanente vorming om op de hoogte te blijven van de evolutie in diverse materies.

• Je beheerst heel goed de courante Office-toepassingen en hebt kennis van GIS software.

• Je hebt een notie van of bent bereid je kennis bij te schaven over de wetgeving rond overheidsopdrachten, integraal waterbeleid, bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en de polderwet.

• Bij voorkeur ken je het gebied, heb je belangstelling voor waterlopen en hun ecologie en heb je affiniteit met de landbouwsector en met de milieugerelateerde aspecten van uw functie.

• Je bent bereid andere taken op je te nemen en buiten de kantooruren of thuiswerk te presteren.

• Je bent een teamplayer die kan leren uit de ervaringen van de collega’s en het Bestuur.

• Je gaat discreet en zorgvuldig om met gevoelige of vertrouwelijke informatie.

• Je stelt je loyaal op tegenover je collega’s, het Bestuur, de Dijkgraaf en de vergadering.


Aanwervingsvoorwaarden

• Belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten.

• Woonachtig zijn binnen de omschrijving van de Polder.

• Houder zijn van een getuigschrift van bestuursrecht erkend door het provinciaal gouvernement van West-Vlaanderen of zich bij de indiensttreding ertoe verbinden deze bestuursleergangen volledig en met vrucht te volgen.

• Het gezocht opleidingsniveau is een masterdiploma (bij voorkeur met affiniteit met bouw of waterbeheer) of daarmee gelijkgesteld door relevante ervaring. Je hebt ten minste 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie.

• Slagen voor een selectieprocedure, bestaande uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

• Verkozen worden door de algemene vergadering voor vaste benoeming.

• Bereid zijn binnen de zes weken na de benoeming een borgsom te storten maximaal gelijk aan 3/12 van de jaarwedde.

Over het bedrijf

De Nieuwe Polder van Blankenberge is bevoegd voor de kwantitatieve waterhuishouding op het grondgebied van Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke

Waar jij op mag rekenen

De Nieuwe Polder van Blankenberge biedt je:

-      Een voltijdse contractuele tewerkstelling.

-      Anciënniteit kan gevaloriseerd worden (max. 10jaar)

-      Extra legale voordelen zoals groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.

-      Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 1 jaar.

Ga jij de uitdaging aan?  Mail dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv, een kopie van het vereiste diploma en behaalde studiebewijzen tegen uiterlijk 12/07/2019 naar Liantis talent services t.a.v. Bart Van Loo via jobs@liantis.be of registreer je online via onze jobsite liantis.jobs

Gelijktijdig dienen deze documenten per mail worden overgemaakt naar michel.brusselle@outlook.be