Spontaan solliciteren

Directie & Management

GVO, Kortrijk, 11 Oct 2018

HR-manager

Ben jij HR-manager met een scherpe visie op een innovatieve bedrijfsorganisatie? Reageer dan snel.

De vacature

Als HR-manager realiseert u mee het algemeen beleid van Woonzorggroep GVO, een groep met meer dan 1.100 enthousiaste medewerkers. Als lid van het managementteam en directiecomités leidt u de Groep GVO in alle aspecten van een innovatief HR-beleid (legal, loonhuis, talentmanagement, …), waarbinnen Gast Vrij Omgeven een centrale waarde is.

Waar mens en organisatie samenkomen is leiderschap een hefboom. Het coachen van directies, coördinatoren en de team van de diverse woonzorgcentra krijgt vorm via uw strategisch plan, geënt op de missie van de Groep.

U begeleidt op directieniveau een lerende organisatie met bijzondere aandacht voor groeiethiek.

U stuurt operationeel een klein team aan van HR-medewerkers en begeleidt hun groei.

Waarnaar zijn we op zoek?

U beschikt over een oplossingsgerichte ingesteldheid. U combineert strategisch inzicht met een pragmatische aanpak. U beschikt over een masterdiploma en ervaring met het ontwikkelen van een innovatief HR-beleid op strategische en directieniveau.

Over het bedrijf

De Woonzorggroep GVO is een samenwerkingsverband tussen 9 West-Vlaamse woonzorgcentra.

Voor Woonzorggroep GVO zijn haar 1100 medewerkers van cruciaal belang. Ze zetten zich niet alleen elke dag opnieuw in voor een goede zorg- en dienstverlening voor de zorgbehoevende ouderen in onze voorzieningen, ze brengen ook onze missie van Gast Vrij Omgeven in de praktijk.

De afgelopen jaren besteedde Woonzorggroep GVO bijzonder veel aandacht aan enerzijds het opzetten van een ondersteunend HR-beleid ten aanzien van de directies en anderzijds aan het leggen van fundamenten voor een medewerkersbeleid “Mee met Mensen”. Dit beleid werd de laatste jaren uitgediept door een mix van verschillende projecten en innovaties die thematisch werden aangepakt ; zorgethisch leiderschap, competenties, zingeving, mantelzorg, …

Woonzorggroep GVO wil investeren in het verder toekomstgericht uitbouwen van dit medewerkersbeleid en wenst dit, samen met het missiefundament, ook tot in de zorgpraktijk van elke individuele medewerker te laten doordringen met uitgesproken aandacht voor de balans organisatie, medewerker en gebruiker.

Waar jij op mag rekenen

Barema 3.87b, maaltijdcheques, groepsverzekering en bedrijfswagen.

Barema 3.87b, maaltijdcheques, groepsverzekering en bedrijfswagen.


Stuur uw gemotiveerde sollicitatie met uitgebreid cv en recente pasfoto vóór 5 november 2018 naar GVO vzw, Bernard Bruggeman, Gedelegeerd Bestuurder, Doorniksesteenweg 215, 8500 Kortrijk of per e-mail naar bernard.bruggeman@gvo.be. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Tomas Lambrecht, Operationeel Manager, tel. 056 23 13 40 of tomas.lambrecht@gvo.be