Spontaan solliciteren

Directie & Management

Huize Levensruimte vzw, Averbode, 24 Feb 2023

Algemeen directeur

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, met een doelgroep van kinderen, jongeren (< 18/25 jaar) én hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Wij bieden thuisbegeleiding, residentiële gezinsbegeleiding, residentieel verblijf en crisisopvang aan. In onze dienstverlening vinden we het belangrijk om te vertrekken vanuit de wil om te groeien van de mens zelf, en vinden dan ook de open dialoog en maximale beslissingsbevoegdheid voor cliënten belangrijk. We stemmen onze hulpverlening af op het individu, werken multidisciplinair en nemen en geven verantwoordelijkheid.

Je takenpakket

Als Algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking van Huize Levensruimte:

 • Het uitstippelen van lange en korte termijndoelstellingen, in lijn met de missie en visie. Deze strategische en operationele doelstellingen vertaal je verder naar duidelijke actiepunten en implementeer je in de dagelijkse werking;
 • Het garant staan voor een professioneel financieel beleid en beheer van de middelen;
 • Het opvolgen van de verschillende beleidsdomeinen: je neemt beslissingen, delegeert en superviseert uit te voeren opdrachten;
 • Het aansturen van het beleidsteam, het stafteam, de personeelsverantwoordelijke, de kwaliteitscoördinator, de technische dienst en centrale logistieke dienst aan;  
 • Je stelt je hierbij als een echte coachende leidinggevende op;
 • Het innemen van een scharnierpositie tussen de Raad van Bestuur en de dagelijkse werking van Huize Levensruimte;
 • De Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk.

Je stelt je hierbij op als een verbindend figuur; je bent aanwezig op de werkvloer en hebt regelmatige contacten met medewerkers en cliënten.

Je bent mee het gezicht van de organisatie en zal dan ook onze belangen intern en extern gaan behartigen. Je fungeert echt als het aanspreekpunt en staat voor professionele nabijheid.


Wie zoeken we?

 • Gepassioneerd door werken met mensen
 • Coachend en situationeel leidinggeven, besluitvaardig
 • Vlotte communicatievaardigheden
 • Diplomatisch en integer
 • Doelgericht en resultaatsgericht
 • Netwerker en bruggenbouwer
 • Diploma universitair of hoger niet-universitair onderwijs, in een menswetenschappelijke richting
 • Minstens 5 jaar ervaring in een management- of leidinggevende functie, ervaring binnen de Bijzondere Jeugdzorg is een troef


Wat wij je te bieden hebben

 •  Welzijn en functioneren van medewerkers zijn voor Huize Levensruimte van groot belang. We ondernemen dan ook de nodige acties om werknemers in het uitvoeren van hun job te ondersteunen.
 • We zijn een leergerichte organisatie die zich focust op de kwaliteiten van medewerkers.
 •  Je werkt in een 38-urenstelsel, met mogelijkheden tot thuiswerk.